Dimecres de participació i veu jove a Sant Jaume de Llierca!

El passat divendres 26 de gener, va tenir lloc una Assemblea de Joves a la Sala Biblioteca-Joves/Infants i famílies de l’espai El Fil a Sant Jaume de Llierca. L’acte va ser obert a tots els joves residents al municipi, amb edats compreses entre els 12 i 29 anys, amb l’objectiu de fomentar la participació activa de la joventut local en la construcció de l’espai juvenil.

Durant aquesta reunió participativa, els joves van ser convidats a compartir les seves opinions i idees sobre l’espai El Fil. Es van plantejar diverses preguntes, entre elles, qüestions com què els agrada actualment de l’espai i quines millores suggeririen per aportar-hi. Així mateix, es va explorar la seva visió en termes d’activitats i serveis que desitjarien veure implementats a Sant Jaume de Llierca.

Una part significativa de l’Assemblea es va dedicar a analitzar les experiències observades en altres localitats i quins elements podrien ser integrats a Sant Jaume de Llierca per enriquir l’oferta local. A més, el debat va abordar aquelles activitats que els joves preferirien evitar, basant-se en les seves vivències fora del municipi.

Totes aquestes valioses reflexions i aportacions han estat meticulosament documentades i presentades en un informe eleborat pel personal tècnic de l’espai El Fil  que ha estat lliurat als responsables polítics de Sant Jaume de Llierca. Aquest document servirà com a guia fonamental per a l’avaluació de les diferents propostes i la presa de decisions futures dedicades al joves per millorar l’espai El Fil.

Claudia Vilanova, responsable de participació, va expressar la seva satisfacció pel nivell de complicitat demostrat pels joves participants. “L’Assemblea de Joves ha estat un èxit, amb una participació vibrant i idees innovadores. Aquest mecanisme de participació ha obert un canal efectiu de comunicació amb la joventut del municipi, i estem emocionats de continuar aquest diàleg constructiu.”

Agraïm sincerament a tots els joves que van contribuir a aquesta iniciativa participativa.

Vilanova afirma que “estem desitjant continuar el diàleg, escoltar més de les vostres inquietuds i treballar colze a colze per millorar l’espai El Fil. La vostra participació és fonamental per a la construcció d’un futur més vibrant i inclusiu a Sant Jaume de Llierca”

Clica aquí per veure l’àlbum de fotos de l’Assemblea Jove