Subvenció Diputació de Girona- Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girons, dins del programa del Fons de Cooperació Econòmica-Cultural-Noves Tecnologies-Camins, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca una subvenció per a les actuacions següents:

Inversió: Construcció pou zona Llierca, import subvenció: 40.630,85 euros.

Cultura: Despeses culturals, import subvenció: 7.170,15 euros

Noves Tecnologies, import subvenció: 905,01 euros.

Camins: Actuacions en camins, import subvenció: 900,00 euros.

Secretaria/Intervenció, import subvenció: 10.000,00 euros.

Import total: 59.606,01 euros.