Sant Jaume de Llierca aprova el pressupost del 2021

L’Ajuntament ja té pressupost per al 2021, després que es va aprovar en el ple municipal celebrat el passat dimarts 29 de desembre. La previsió, tant d’ingressos com de despeses, és de 1.854.877,18 €. Això representa un creixement del 1.39% en relació al 2020, en què el pressupost era de 1.829.325,55€. Els comptes es van aprovar per unanimitat.

Dels 1.854.877,18 €, el 14% és per despesa personal, el 24% despesa social, el 30% amb noves inversions i el 32% amb despesa serveis.

Jordi Cargol, alcalde del municipi explica que “es tracten d’uns pressupostos socials pensat en el benestar de les persones aposta per la millores de les infraestructures i equipaments del municipi”. “L’aportació de l’Estat Espanyol representa un 7% dels ingressos, correspon a 158 € per habitant. “El mes de març, amb la liquidació definitiva del pressupost del 2020, podrem saber quin és el romanent i utilitzar-lo per augmentar les inversions d’aquest 2021” ha afegit Cargol.

En el capítol d’inversions,en un total de 387.725,78, les quantitats van repartides per l’obra per portar l’aigua amb alta a La Miana amb 182.406,27 €, les obres de reforma local brigada amb 96.644,47 €, la 1a fase d’ampliació del Centre Social amb 65.000,00 €, la millora de l’eficiència energètica de 23.675,04 € i la 2a fase execució nexe: zona esportiva amb 20.000,00 €

Altres obres destacades són Ampliació del Centre Social en dues fases 2020 i 2021, 549.321,04 €, el Projecte nexe de la Zona Esportiva, més de 600.000,00 €. També s’aporten a Llar d’Infants El Petit Lledoner 70.000,00 € anuals i, per altra banda l’aportació al Consorci de Benestar Social de La Garrotxa és de 22.471,00 €.

En quan a ingressos, a partir de les dades del 2020, es pot extreure unes aportarcions de l’IBI – impost de béns i immobles de 377.170 €, un total de subvencions rebudes de 232.093 €, IAE – impost per a grans empreses de 226.343 €, ingressos per obres de 130.069 €, plusvàlua municipal de 75.748 €, IVTM – impost dels vehicles de 53.727 €.