Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Maria Vila i Font

En el ple d’ahir, 8 d’octubre, la Sra Maria Vila i Font va prendre possessió del seu càrreg  dins del grup municipal del jxC, substituint al Sra. Susana Anguita, que va presentar la seva dimissió degut a motius personals.

Havent constatat la presentació per part del Sra Maria Vila i de la seva respectiva declaració de bens i interessos i rebut a l’Ajuntament la corresponent credencial emesa per la Junta electoral central, l’Alcalde li va formular la pregunta

“Jureu o Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

A la qual la Sra Vila va respondre que sí i en aquell mateix moment va prendre possessió del seu càrrec dins del grup municipal de JxC i serà la responsable de participació ciutadana