Festival MEANDRE

D’arreu a arreu, des d’aquí. Amb gabes de moure totes les arts com es mou l’aigua del riu. La idea és crear un acte genuí per ser viscut. La gota que en ones s’expandeix.