Grups polítics

Equip de govern (Junts per Sant Jaume)

logo-jxc

  • Sr. Jordi Cargol i Cros, Alcalde – Presidència i urbanisme
  • Sra. Maria Lourdes Barris i Costa, 1a Tinent d’Alcalde – Regidoria de Cultura, participació ciutadana i educació
  • Sr. Marc Minguez i Regidor, 2n Tinent d’Alcalde – Regidoria d’Obra pública, brigada i serveis municipals
  • Sra. Susanna Anguita i Curós, Regidora – Regidoria d’Economia i hisenda
  • Sra. Lluïsa Maria Privat i Marcé, Regidora – Regidoria de Benestar social i salut
  • Sr. Joan Soler i Yebra, Regidor – Regidoria de Joventut, esports i turisme
  • Sr. Xavier Reixach i Subirana, Regidor – Regidoria de Promoció econòmica i comerç

 

Equip a l’oposició
L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa d’equip a l’oposició