Perfil de contractant

D’acord amb el que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, es difon el seu perfil contractant.

En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats provisionalment i definitivament i la informació general de l’òrgan de contractació.

Clica a la imatge per accedir al perfil del contractant:

Perfil del contractant