Ple

El Ple de la corporació està format per 7 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició del Ple

EQUIP DE GOVERN

ALCALDE (Junts per Sant Jaume)

  • Sr. Jordi Cargol i Cros

REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN (Junts per Sant Jaume)

  • Sra. Maria Lourdes Barris i Costa
  • Sr. Marc Minguez i Regidor
  • Sra. Susanna Anguita i Curós
  • Sr. Joan Soler i Yebra
  • Sr. Xavier Reixach i Subirana

REGIDORS DE L’EQUIP A L’OPOSICIÓ

  • La legislatura 2019-2023 l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa d’equip a l’oposició

SECRETARI

  • Sr. Ramon Santandreu Vila