Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5005 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4439 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Nomenament de nou membre de la Junta de Govern Local
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4148 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 4017 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3612 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal d'aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 64-0 Edicte: 2477 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Nomenament de nou membre de la Junta de Govern Local
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1395 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Informació pública del projecte de reparcel·lació del sector SAU 3-4 i documents complementaris
Exercici: 2024 Bop: 21-0 Edicte: 707 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 530 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del Projecte de modificació, ampliació i reforma del Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2024 Bop: 19-0 Edicte: 528 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2024