Accés informació pública

Accedeix al tràmit

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Relació de les sol·licituds

Any 2023 –No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
Any 2022 –No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública