L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca celebra el primer ple del 2021 amb el sorteig de les meses electorals

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va celebrar el Ple en sessió ordinària el 19 de gener de 2021.

Jordi Cargol ha presidit avui el Ple extraordinari per escollir per sorteig els ciutadans i ciutadanes que formaran part de les meses electorals en les Eleccions al Parlament de Catalunya que estan convocades per al 14 de febrer.

Mitjançant sorteig s’han designat 9 candidats per a cadascuna de les meses que hi haurà a Sant Jaume de Llierca durant la jornada electoral. Així doncs, s’han triat el president, primer vocal i segon vocal; el primer suplent de president, segon suplent de president, primer suplent del primer vocal i, per últim el segon suplent del primer vocal, primer suplent del segon vocal i segon suplent del segon vocal.

L’elecció s’ha fet mitjançant un sorteig informàtic que determina els tres números dels primers seleccionats de la llista per a president, primer i segon vocal, i un quart número per a l’interval de repetició amb què es trien les següents persones cridades a exercir els càrrecs a les meses electorals.

Els candidats a ser escollits vocals d’una mesa són totes les persones inscrites al cens electoral de la ciutat que tenen entre 18 i 70 anys i, com a mínim, saben llegir i escriure. Per ser president d’una mesa, a més, s’ha de tenir com a mínim batxillerat superior o formació professional de 2n grau.