L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca celebra el primer ple del 2020

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va celebrar el 28 de gener de 2020 en el ple en sessió ordinària.

Es van aprovar totes les actes sessions extraordinàries celebrades fins llavors.

Jordi Cargol, alcalde del municipi, va posar en coneixement dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària ordinària  així com també les resolucions de l’alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària.