L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca aprova les festes locals pel 2021

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va celebrar el 30 de juny de 2020 en el ple en sessió ordinària.

S’hi debateren principalment dos punts: la proposta de festes locals per a l’any 2021 i l’Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 mitjançant la transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferent grup de funció (àrea de despesa) i que corresponen a crèdits que no són de personal

Tots les punts es van aprovar per unanimitat.

D’aquesta manera, els veïns i veïnes de Sant Jaume de Llierca tindran el 23 i el 26 de juliol com dates de festes locals.