Concurs de literatura infantil i juvenil Cler 2024

CONCURS DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CLER 2024

La Biblioteca de l’Espai “EL FIL” de Sant Jaume de Llierca amb el suport del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona convoca un concurs de literatura infantil i juvenil
de 6 a 14 anys.


El tema d’aquesta edició és:

CONTES PER SALVAR EL PLANETA

La idea és inventar un conte amb temàtica sobre salvar el planeta.
Categories:
Els inscrits participaran en tres categories diferents per grups d’edat:
• A) De 6-8 anys
• B) De 9-11 anys
• C) De 12-14 anys
Només s’acceptarà una obra per participant.
Extensió:
Per a la categoria A l’extensió és d’un full DINA4 a una sola cara i pot combinar text i
dibuix.
Per a la categoria B l’extensió màxima és de dos fulls DINA4 a una sola cara
Per a la categoria C l’extensió màxima és de tres fulls DINA4 a una sola cara

Forma de presentació:

L’obra literària s’ha de presentar en dos sobres tancats:
a. El sobre número 1 ha de contenir l’original. En el sobre posar Pseudònim i
categoria en que participa.
b. El sobre número 2 . Posar el Pseudònim i dins ha de contenir una fitxa amb les
dades personals següents:
• Pseudònim
• Nom i cognoms
• Anys
• Títol de l’obra

• Correu electrònic
• Telèfon de contacte
• Nom de l’escola
En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit, el nom del
concurs, la categoria i el títol de l’obra.
L’original i les còpies no han d’estar signades. Únicament s’accepta la inscripció del
pseudònim.

Lloc i termini de presentació:
El treball s’entregarà a la biblioteca, bústia de la Biblioteca o a l’escola. La data màxima
d’entrega és el dia 08 d’abril de 2024 a les 20 h.
Premis:
Una còpia de tots els treballs presentats s’exposaran per a la lectura dels usuaris de la
biblioteca durant els dies previs a l’entrega de premis.
S’atorgarà un premi per a cada categoria consistent en un lot de llibres.
Es farà entrega a tots els participants d’un obsequi i un diploma .
Acte de lliurament dels premis:
L’entrega de premis s’emmarcarà dins els actes de celebració de Sant Jordi.
(s’anunciarà amb anticipació el lloc i la data d’entrega)

Les obres quedaran en poder de la biblioteca. Aquesta es reserva el dret a utilitzar-les.

Jurat:
El jurat està format per un mínim de tres persones, un membre de la Biblioteca, un
membre de l’Escola i una professora de català per la gent de l’Espai “El Fil”