Aprovació Pla local de joventut de Sant Jaume de Llierca 2020-2024

Sant Jaume de Llierca aprova el Pla Local de Joventut 2020-2024. És un document que permet definir les polítiques públiques i una eina de planificació estratègica per a respondre millor a les necessitats reals dels joves.

Els Plans Locals de Joventut són un document que permet definir les polítiques públiques de joventut, i són una eina de planificació estratègica que permet respondre millor a les necessitats reals dels i les joves.

Per a arribar a la redacció definitiva dels plans, durant 2019 i 2020, els tècnics de joventut de la comarca han utilitzat diferents metodologies per tal d’obtenir informació i dades dels diferents agents clau en l’àmbit de joventut, tant a nivell municipal com comarcal, per assolir una diagnosi el més acurada possible.

Entre les accions dutes a terme, destaquen: l’enquesta a joves (amb més d’un miler de respostes analitzades), la sessió de treball amb els regidors i regidores responsables de l’àrea de joventut de cada municipi o les entrevistes amb personal tècnic vinculat a temes de joventut. A més d’aquestes accions generals, cada municipi, de manera individual, ha dut a terme propostes participatives (com fòrums, taules de treball, etc…) per recollir informació més específica del seu àmbit territorial.

La coordinació entre tècnics en la redacció dels Plans Locals Municipals 2020- 2024 ha permès que els documents mantinguin una mateixa estructura i disseny, que inclou: presentació, diagnosi, conclusions, objectius, programes, calendari d’actuacions, metodologia de treball i avaluació. Malgrat aquesta estructura comuna, tots els Plans Locals mantenen la seva individualitat, per donar respostes específiques d’acord amb la realitat de cada poble de la comarca.

Així, un cop finalitzada l’elaboració dels Plans Locals, cada ajuntament els aprovarà en sessió plenària. Els Plans Locals estan concebuts per ser documents vius, que fàcilment es puguin adaptar als canvis, doncs l’etapa de la joventut porta associada la paraula transformació, en la construcció de la pròpia identitat, la definició de la personalitat, els interessos, les inquietuds o les rutines. La joventut es caracteritza pel dinamisme i el canvi constant, i aquests Plans Locals són l’eina de l’administració local per dur a terme les seves polítiques estratègiques adaptades a l’evolució de la societat i a les prioritats dels més joves en cada moment.